Biserica “Adormirea Maicii Domnului” și “Sf. Pantelimon” – Mântuleasa

Biserica “Adormirea Maicii Domnului” și “Sf. Pantelimon” – Mântuleasa

Mănăstire / Biserică


Address

Biserica Mântuleasa, Calea Unirii 59, Craiova 200345, Romania

Despre

Biserica “Adormirea Maicii Domnului” Si “Sf. Pantelimon” – Mântuleasa
Biserica ortodoxă “Adormirea Maicii Domnului” și “Sf. Pantelimon” – Mântuleasa este un monument istoric de arhitectură de interes local, situat în zona centrală a municipiului Craiova, pe Calea Unirii, nr. 59. Clădirea este înconjurată de alte monumente istorice semnificative pentru orașul Craiova, ce includ Casa Vârvoreanu, Casa Nicolae Romanescu, Casa Feraru și Casa Grigorescu.
Din pisania aflată la intrarea în biserica aflăm istoricul acesteia: “Cu vrerea Tatălui, cu ajutorul Fiului și cu săvârșirea Sfântului Duh, s-a zidit această biserică, cu hramurile Adormirea Maicii Domnului, Sf. Pantelimon și Sf. Ecaterina în anul 1792 pe temelia uneia mai vechi, de către breasla croitorilor cu sprijinul vistiernicului Barbu Știrbei și alor negustori craioveni. În anul 1896, ajungând într-o stare avansată de degradare, biserica a fost rezidită prin stăruința preotului Ilie Dumitrescu și ajutorul unor enoriași înstăriți, fiind pictată de către pictorul Costache Petrescu. În anii 2011-2012 biserica a fost consolidată și restaurată, împreună cu întregul ansamblu istoric, sub oblăduirea I. P. S. Dr. Irineu Popa Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei și cu osârdia P. C. Pr. Paroh Constantin Reșceanu.”
Primul lăcaș de cult construit pe locul actualei biserici Mântuleasa a fost o biserică mică de lemn, ridicată la începutul sau jumătatea secolului al XVIII-lea de jupâneasa Despina (sau Dospina), soția vistiernicului Strâmbeanu. În acele vremuri nu era un lucru ieșit din comun ca o femeie să întemeieze biserici, acest gest fiind întâlnit și în cazul bisericii Sfânta Treime, construită de stolniceasa Dumitrana Știrbei (soția marelui stolnic Constantin Știrbei).
Spre finalul secolului, pe locul micuței biserici s-a ridicat din temelie o biserică de piatră, la inițiativa vistiernicului Barbu Știrbei, sprijinit de rafetul (breasla) croitorilor și de alți neguțători craioveni. Conform unui articol despre biserică din Arhivele Olteniei, 10, nr. 54-55, din martie – iunie 1931, o veche inscripție din 2 iunie 1786 a acestei biserici dărâmate preciza printre ctitorii acestia și pe loan Tarzibașa (terzibașă = staroste de croitori), Matei Tarzibașa, jupân Dicu Cojocaru, paharnicul Constantin Otetelișanu, Dragu Dumitru, tarzibașa Stoian Croitoru. Datorită aportului semnificativ al rafetului croitorilor din Craiova la construcția bisericii, aceasta a preluat hramul Sf. Pantelimon, patronul breslei croitorilor. Tot aici s-a păstrat și steagul breslei, care a fost luat la finalul secolului al XIX-lea și depus spre păstrare la Corporația Meseriașilor Principesa Ileana din localitate, de unde a dispărut ulterior, în timpul ocupației germane a Olteniei din 1916-1918. Nu se cunosc prea multe detalii despre stilul arhitectural și înfățișarea bisericii Mântuleasa de la 1786.
Sursa:
http://www.monumenteoltenia.ro/biserica-mantuleasa-craiova/

Photo Gallery

Alte sugestii

Biserica „Sfântul Nicolae” Cernătești

Mănăstire / Biserică

Biserica „Sfântul Nicolae“ - Ungureni

Mănăstire / Biserică

Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil

Mănăstire / Biserică

Biserica „Sfântul Nicolae” Calafat

Mănăstire / Biserică

Templul Coral

Mănăstire / Biserică