Biserica Sfinţii Apostoli

Biserica Sfinţii Apostoli

Mănăstire / Biserică


Address

Strada Sfinții Apostoli 1, Craiova, Romania

Despre

Biserica Sfinţii Apostoli
Biserica Sf. Apostoli este un monument arhitectural și religios de valoare deosebită din Craiova, situat în apropierea zonei centrale, pe str. Sf. Apostoli, la nr. 1. Biserica, ce poartă hramul Sf. Apostoli Petru și Pavel (29 iunie), este una dintre cele mai vechi din oraș, fiind ridicată în secolul al XV-lea – începutul secolului al XVI-lea și refăcută ulterior. Înfățișarea actuală, într-un stil arhitectural unic, tradițional muntenesc, datează de la mijlocul secolului al XIX-lea.
Construcția Bisericii Sf. Apostoli este datată în jurul secolelor XV-XVI, motivele pentru această plasare temporală fiind planul arhitectural, decorația exterioară, sistemul în cărămidă aparentă, mărimea bisericii, dar și dovezi documentare. Astfel, într-un document de danie al lui Matei Basarab se menționează această biserică în anul 1635, când s-a făcut o donație de 80 de galbeni pentru a fi reparată, ceea ce înseamnă că avea, la acel moment, o vechime considerabilă. Mai mult, pisania actuală indică 1784 drept anul în care a fost ridicată biserica, dar textul respectiv este scris peste un altul cu alfabet mixt chirilic-latin, ceea ce indică o vechime mai mare a bisericii.
La momentul construcției sale, biserica era înconjurată cu ziduri de împrejmuire solide și era amplasata la periferia orașului, în mahalaua Târgul de Afară.
A fost reclădită din cărămidă între 1781 și 1784 de Popa (Protopopul) Hristea, Arhimandritul Antim și Matei Brânzan, ajutați de boierii și negustorii din zonă, în special de breasla cizmarilor. „Biserica Popii Hristea” era sub formă de cruce, cu două turle deschise, pridvor deschis susținut pe coloane de piatră și doi stâlpi de piatră în interior, între naos și pronaos, având zidurile groase de un metru, din cărămidă îngustă. La 5 februarie 1784, Popa Hristea a închinat Biserica Sf. Apostoli ca metoh Episcopiei Râmnicului și s-a călugărit, luând numele de Hariton Ieromonahul, pentru a servi sfântul altar. În 1791, Popa Hristea și-a donat toată averea bisericii, inclusiv pământurile. Matei Brânzan, care apare în pisanie alături de Popa Hristea, este printre cei mai vechi cizmari cunoscuți din Craiova, staroste al iznafului (breslei) cizmarilor, care a contribuit la pictarea bisericii.
Biserica a fost foarte afectată de cutremurele care au zguduit Craiova în secolul al XIX-lea, în special de cele din octombrie 1802 și ianuarie 1838, când au căzut turlele și bolțile, iar pridvorul s-a surpat. Reparația a presupus înlocuirea celor două turle de zid cu una din scândură. Starea bisericii s-a înrăutățit iar, noi reparații fiind necesare. În 1855, pe timpul domnitorului Barbu Știrbei și cu ajutorul Sf. Calinic, Episcop de Râmnic și Severin, iznaful cizmarilor, condus de starostele Petcu, a făcut clopotnița de zid, a închis pridvorul și a reparat biserica, fără turle și fără boltirile interioare, și a ridicat o turlă de lemn acoperit cu tablă peste pronaos.
Pictura originală, în frescă, a fost executată în anul 1788 de către Popa Gheorghe – zugrav, după fresca mai veche a bisericii, din care au rămas până astăzi mostre în pronaos. În anul 1855, ea a fost acoperită cu un strat de var pe care s-a făcut o nouă pictură în ulei de către pictorul craiovean Costache Petrescu (cel care a mai pictat în Craiova Biserica Mântuleasa și Biserica Sf. Ioan-Hera). În anii 1883 și anii 1903, pictura a fost spălată și parțial restaurată.
În perioada 1987-1994, printre alte lucrări la Biserica Sf. Apostoli Petru și Pavel, s-a realizat și restaurarea picturii originale, care a fost completată cu pictura nouă, în zonele unde aceasta a lipsit. Pictura a fost restaurată de pictor Dan Neamu – titular de contract și coordonator, care a restaurat întreaga pictură (a mai restaurat pictura bisericilor din Craiova Sfântul Gheorghe cel Nou, Mântuleasa, Catedrala mitropolitană Sfântul Dumitru), alături de prof. pictor Teodora Ianculescu Spătaru (a restaurat pictura din altar), prof. Dumitru Budică (a poleit catapeteasma), pictor Adrian Bănica (a pictat în turla din pronaos și pridvor sub coordonarea pictorului Dan Neamu).
Sursa:

http://www.monumenteoltenia.ro/biserica-sf-apostoli-craiova/

Alte sugestii

Biserica „Sfântul Nicolae” Cernătești

Mănăstire / Biserică

Biserica „Sfântul Nicolae“ - Ungureni

Mănăstire / Biserică

Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil

Mănăstire / Biserică

Biserica „Sfântul Nicolae” Calafat

Mănăstire / Biserică

Templul Coral

Mănăstire / Biserică