Biserica Toți Sfinții Hagi Enuș

Biserica Toți Sfinții Hagi Enuș

Mănăstire / Biserică


Address

Strada Alexandru Ioan Cuza 21, Craiova 200396, Romania

Despre

Situat în zona centrală a municipiului Craiova, ansamblul bisericii “Toți Sfinții” – Hagi Enuș (cod LMI - DJ-II-a-B-07981) este un complex arhitectural aparte, constituit din biserica propriu-zisă cu hramul Toți Sfinții și turnul clopotniță, unul dintre cele mai vechi din oraș. Prin vechimea, istoria și amplasamentul lui, ansamblul bisericii “Toți Sfinții” – Hagi Enuș ocupă un loc important în viața spirituală și religioasă a Craiovei, fiind de asemenea un veritabil monument istoric și o emblemă a arhitecturii de altădată.

Singurele referiri certe la datarea bisericii se găsesc în textul pisaniei, din care se poate deduce că biserica a fost sfințită în a doua jumătate a anului 1792, în timpul domnitorului Mihai Suțu (martie 1791 - decembrie 1792). Turnul clopotniță, amplasat pe limita de proprietate, la vest de biserică, a fost construit în 1826-1829, perioadă în care s-au adus și reparații importante bisericii.

Revenind la pisania păstrată în biserică, nenumărate surse indică menționarea în aceasta drept ctitor al bisericii a unui anume Nicolae Ceaușoiu sau Ceaușescu, despre care se cunoaște că avea un fiu adoptiv, Nicola(e), frate sau rudă cu Hagi Enuș Costa Petru (Hagi Enuș, Hagi Enuși, Hagi Ienuși, Ene Nanu sau Nanu Costa Petru), cel care se va îngriji ulterior de biserică și îi va da acesteia și numele prezent.

La zidire biserica s-a numit Târgul de Afară. La fel a fost consemnată în 1835 când i s-a indicat şi hramul Toţi Sfinţii şi un număr de 85 de familii în parohie. În catagrafia din 1838, după cutremur, apare pentru prima dată cu o denumire hibridă „Târgu de afară ot Hagiu”. Specificarea „ot Hagiu” a provenit de la numele lui Hagi Enuş (Ene Nanu după adevăratul său nume) care se pare că a dotat biserica cu odoare şi bani în primele trei decenii după ridicare. În acest fel a estompat importanţa adevăraţilor ctitori, aşa cum s-a întâmplat şi în cazul altor biserici sau mănăstiri. Tot pe atunci biserica mai era numită şi Târgu Vechi Hagiu. Ulterior s-a încetăţenit numele de Hagi Enuş (sau Hagi Ienuş după alte izvoare). Începând cu data de 29 iulie 1859 biserica este cunoscută sub numele de Hagi Enuş.

La momentul construirii sale, Biserica “Toți Sfinții” – Hagi Enuș a avut două turle, din care una pe pronaos și una pe naos. Nu se cunoaște când au dispărut, dar se presupune că în timpul marelui cutremur din 1838. Biserica a trecut prin reparații capitale în anii 1838-1840, 1855-1856, 1869 și 1895. Aspectul actual se datorează lucrărilor din anii 1855-1856. Intervențiile din secolul al XX-lea (1926-1927, 1941, 1978-1979, 1985) nu au modificat trăsăturile arhitecturale ale bisericii, urmărindu-se numai restaurarea/ refacerea elementelor deteriorate.

Stilul bisericii este apropiat de cel românesc, dar depărtat de cel brâncovenesc. Are două turle mici laterale pe latura de apus, are cerdac ieșit în afară și zugrăveală albă exterioară. Cerdacul are patru coloane de zidărie laterală, cele din mijloc încadrând intrarea. Pe laterale, cerdacul mai are câte o coloană centrală și o semicoloană alipită de peretele pronaosului. În acest fel pe lateralele cerdacului se formează două arcade iar în față trei arcade, dintre care cea din mijloc încadrează intrarea. Cerdacul are în față un fronton, de tip grecesc, asemănător cu frontonul principal aflat deasupra cerdacului pe peretele de fațadă. 

Turnurile mici de la colțurile clădirii par un adaos curios. Ele au o secțiune octogonală și pornesc de jos, de la temelia edificiului și au trei nivele de ornamente. Primul nivel, cel de jos, are ornamente ronde și se ridică până la înălțimea cerdacului. Al doilea nivel are nișe oarbe pe cele opt laturi și atinge partea mediană a acoperișului. Ultimul nivel al turnurilor este ornamentat cu o alternanță de nișe oarbe prelungi, cu ferestre din ochiuri de sticlă. La fiecare turn, ferestrele sunt în număr de patru și alternează cu nișele asemănătoare ca formă și dimensiuni. Ferestrele fiecărui turn sunt îndreptate către cele patru puncte cardinale. Din interiorul bisericii se poate urca în cele două turnuri pornind din spațiul pronaosului. Între cele trei nivele ornamentale ale turnurilor se găsesc ornamente din zidărie sub formă de brâuri. La ultimul nivel al turnurilor, unde sunt practicate ferestre orientate spre punctele cardinale, câte una dintre ele lipsește. Este vorba de cea care ar fi fost orientată către centrul edificiului. Deci o turlă nu are fereastra dinspre nord, iar alta pe cea dinspre sud. Este posibil ca la origine, sau mai târziu, nișele de pe turnuri să fi purtat picturi, dar ulterior s-au acoperit cu var.

Pictura murală a bisericii “Toți Sfinții” – Hagi Enuș, datează din secolele XVIII-XIX. Numeroasele reparații survenite în urma degradărilor apărute din cauza cutremurelor sau a trecerii timpului, au făcut ca monumentul să fie reparat de mai multe ori, atât la nivel structural, cât și al componentelor artistice. Ceea ce se știe cert este faptul că există două straturi de decorații murale pictate, una datând din secolul al XVIII-lea, realizată în stil post brâncovenesc în tehnica al fresco și o a doua decorație ce datează din secolul al XIX-lea. Intervențiile de conservare și restaurare a picturii murale interioare, realizate în perioada 2018-2022, au scos la suprafață pictura inițială, podoaba acestui edificiu de cult, realizată în tehnica al fresco.

Pe latura de apus a curții bisericii este amplasat turnul clopotniță. Acesta a fost construit între anii 1826-1829 și este printre puținele clopotnițe vechi păstrate pe teritoriul Craiovei. Construcția are două niveluri, cu câte o singură încăpere fiecare. Planul este pătrat, iar accesul la parter se face de pe latura estică. Legatură dintre cele două niveluri se asigură prin intermediul unei scări interioare din lemn.

Din necesitatea de a păstra valorile ansamblului bisericii “Toți Sfinții” – Hagi Enuș, Parohia Hagi Enuși a demarat în anul 2017 un proiect amplu pentru consolidarea, restaurarea și valorificarea turistică a acestuia. În anul 2018 a fost obținută finanțarea pentru implementarea proiectului << Consolidare, restaurare și punere în valoare Biserica Toți Sfinții Hagi Enuș - corp C1 și turn clopotniță - corp C3 în cadrul ansamblului Bisericii Toți Sfinții Hagi Enuș >>, cod SMIS: 119854, respectiv a fost semnat Contractul de finanțare nr. 1902/03.05.2018. Lucrările de consolidare, restaurare și valorificare turistică a ansamblului bisericii “Toți Sfinții” – Hagi Enuș, realizate în perioada 2018-2022, au făcut posibilă redarea publicului larg a unui obiectiv de patrimoniu cultural restaurat, conservat și amenajat corespunzător în vederea desfășurării unor funcțiuni adecvate, compatibile cu statutul de monument istoric, astfel încât să poată să își îndeplinească misiunea sa culturală, socială și educativă. 

Ansamblul bisericii “Toți Sfinții” – Hagi Enuș din municipiul Craiova, județul Dolj este o moștenire arhitecturală unică, ce aparține tuturor generațiilor trecute și viitoare. 

Photo Gallery

Alte sugestii

Biserica „Sfântul Nicolae” Cernătești

Mănăstire / Biserică

Biserica „Sfântul Nicolae“ - Ungureni

Mănăstire / Biserică

Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil

Mănăstire / Biserică

Biserica „Sfântul Nicolae” Calafat

Mănăstire / Biserică

Templul Coral

Mănăstire / Biserică