Biserica "Sf. Nicolae" - Biserica cu pictura exterioara

Biserica "Sf. Nicolae" - Biserica cu pictura exterioara

Mănăstire / Biserică


Address

sat GOLUMBELU, com. FĂRCAŞ, judetul Dolj

Despre

Biserica "Sf. Nicolae" - Biserica cu pictura exterioara
Biserica cu hramul iniţial "Sfinţii Nicolae şi Vasile" a fost ridicată la 1816. Din acelaşi an datează şi pictura ctitoriei ce are faţadele zugrăvite în întregime cu personaje şi diverse scene. Se păstrează în bună măsură (respectiv pe faţada pridvorului şi pe unele porţiuni din faţadele sudică şi nordică) o pictură exterioară veche, contemporană inscripţiei "1816 iulie 16", vizibilă deasupra intrării în biserică; pictura din interiorul pridvorului, datând tot din 1816, este la rândul ei relativ bine păstrată. La sfârşitul anului 2008 starea de conservare a picturii exterioare a bisericii era nesatifăcătoare, biserica aflându-se într-o stare de conservare parţial degradată.
http://cimec.ro/Monumente/LacaseCultPictExt/RO/Documente/ASP/detaliu.asp?k=18847-1

Alte sugestii

Biserica „Sfântul Nicolae” Cernătești

Mănăstire / Biserică

Biserica „Sfântul Nicolae“ - Ungureni

Mănăstire / Biserică

Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil

Mănăstire / Biserică

Biserica „Sfântul Nicolae” Calafat

Mănăstire / Biserică

Templul Coral

Mănăstire / Biserică