Rezervația naturală Balta Lată

Rezervația naturală Balta Lată

Arie protejată / Atracție naturală


Address

Desa, România

Despre

Rezervația naturală Balta Lată este desemnata ca arie protejata de interes național conform Legii nr. 5/2000, si are o suprafață de 28 ha.
Este localizată pe teritoriul administrativ al localității Desa și este delimitată de drumul de exploatare DE 1340 la nord, de drumul DE 1339 și o pajiște la est, drumul DE 1315 si o pădure de plop Canadian la sud si de drumul DE 1335 si câteva terenuri nisipoase neproductive la vest.
Este o baltă permanentă, care nu seacă în totalitate nici în timpul celor mai secetoase veri.
Este o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei IV-a a IUCN rezervație naturală de tip acvatic situată în județul Dolj, pe teritoriul administrativ al comunei Ciupercenii Noi.
Este arie protejată suprapusă sitului Natura 2000 Ciuperceni-Desa și reprezintă o zona naturală luci de apa și zona împrejmuitoare cu pajiști, dune de nisip, lunci inundabile cu fauna și flora caracteristice Câmpiei Dunării.

Sursa: ananp.gov.ro/
Foto: ruralroute.org/

Photo Gallery

Alte sugestii

Asociatia Ape Fara Plastic

Atracție naturală

Pădurea Zăval

Arie protejată

Lacul Bistreț

Arie protejată

Rezervația naturală Balta Neagră

Arie protejată / Atracție naturală

Lacul Adunații de Geormane

Arie protejată / Atracție naturală