Rezervația naturală Balta Neagră

Atracție naturală / Arie protejată


Address

Desa, Romania

Despre

Rezervația naturală Balta Neagră, este o arie protejată de interes național conform Legii nr. 5/2000 și are o suprafață de 120 ha.
Balta Neagră acoperă o arie de 1,2 ha, localizată pe teritoriul localității Desa. Se învecinează cu o pădure de salcâm, proprietate privată la nord, o plantație de viță de vie la est și o proprietate privată la vest.
Această baltă este accesibilă pe cale rutieră, pe direcția drumului județean DJ Poiana Mare – Desa și apoi pe drumurile DE1110 – 1112 si DE1105.
Este o baltă temporară, ce seacă în totalitate pe perioada verilor uscate. Există totuși câteva zone umede, ochiuri permanente sau temporare, izvoare, mlaștini, în interiorul sitului, al căror nivel hidrologic depinde în mare măsură de principiul infiltrațiilor de zona inundabilă a fluviului Dunărea și în mai mică măsură de cantitatea de precipitații în perioadele ploioase.
Este o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a IV-a IUCN rezervație naturală de tip acvatic situată în județul Dolj, pe teritoriul administrativ la comunei Desa; reprezintă o zona naturală luciu de apă și zona împrejmuitoare cu fauna specifică zonelor umede din Câmpia Dunării.

Sursa: ananp.gov.ro
Foto: www.ruralroute.org

Photo Gallery

Alte sugestii

Aria naturală protejată Balta Cilieni, Băilești

Atracție naturală / Arie protejată

Aria de protecție specială avifaunistică Maglavit

Atracție naturală / Arie protejată

Complexul lacustru Preajba - Făcăi

Atracție naturală / Arie protejată

Rezervația de Bujori sălbatici de la Plenița

Atracție naturală / Arie protejată

Pădurea Ciurumela

Atracție naturală / Arie protejată