Aria de protecție specială avifaunistică Maglavit

Aria de protecție specială avifaunistică Maglavit

Arie protejată / Atracție naturală


Address

Comuna Maglavit, România

Despre

Aria de protecţie specială avifaunistică Maglavit este situată în județul Dolj, pe raza localităților Cetate, Maglavit şi Calafat.
Suprafața este de 3562,6 ha.
Reţeaua hidrografică este reprezentată de un sector de mal al Dunării, lacurile: Basarabi, Golenţi, Maglavit, Hunia, Moreni şi Fântâna Banului, împreună cu mai multe lacuri temporare şi zone mlăştinoase.
Lacurile amintite sunt naturale, dezvoltate în sectoarele joase ale luncii, având o suprafaţă mare şi adâncime mică, fiind folosite pentru irigaţii şi piscicultură. Legătura acestora cu Dunărea este încă păstrată, alimentarea cu apă făcându-se în mod direct din fluviu.
Aria de Protecţie Specială Avifaunistică Maglavit se suprapune parțial cu aria naturală protejată Dunărea la Gârla Mare-Maglavit, incluzând şi rezervaţia naturală Pajiştea Cetate.
A fost declarată ca Arie de Protecţie Specială Avifaunistică prin Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 pentru conservarea a 36 de specii de păsări. Amplasarea Ariei de Protecţie Specială Avifaunistică Maglavit pe o cale de migraţie foarte importantă care face legătura între Câmpia Panonică şi Peninsula Balcanică – Bulgaria – Bosfor, explică numărul foarte mare de specii care se pot vedea în această zonă în timpul pasajelor de primăvară şi toamnă. Cele mai semnificative efective le au bătăuşul, cormoranul mic, egreta mică şi stârcul de noapte. De amploare din punct de vedere al diversităţii speciilor este pasajul raţelor şi al păsărilor de ţărm, din care se pot observa foarte multe specii.

Sursa: http://ananp.gov.ro/ananp/2017/09/25/maglavit/
Sursa foto: www.ariamaglavit.ro

Photo Gallery

Alte sugestii

Asociatia Ape Fara Plastic

Atracție naturală

Pădurea Zăval

Arie protejată

Lacul Bistreț

Arie protejată

Rezervația naturală Balta Neagră

Arie protejată / Atracție naturală

Rezervația naturală Balta Lată

Arie protejată / Atracție naturală