Pădurea Ciurumela

Atracție naturală / Arie protejată


Address

Pădurea Ciurumela, România

Despre

Pădurea Ciurumela este o rezervaţie forestieră situată în municipiul Poiana Mare. Este formată dintr-o pădure de salcâmi foarte bătrâni, valoroasă pentru calitatea lemnului şi dimensiunea copacilor, unici în Europa. Rezervaţia forestieră este situată pe partea dreaptă a Drumului Naţional Calafat – Bechet – Cernavodă, la aproximativ 5 km de comuna Poiana Mare. Pădurea de salcâmi ce formează rezervaţia forestieră are mai mult de 90 de ani şi acoperă o suprafaţă de 8 hectare.

A fost stabilită ca arie naturală protejată de interes local prin Hotărârea Consiliului Județean nr 26/1994.

Alte sugestii

Aria naturală protejată Balta Cilieni, Băilești

Atracție naturală / Arie protejată

Aria de protecție specială avifaunistică Maglavit

Atracție naturală / Arie protejată

Complexul lacustru Preajba - Făcăi

Atracție naturală / Arie protejată

Rezervația de Bujori sălbatici de la Plenița

Atracție naturală / Arie protejată

Pădurea Ciurumela

Atracție naturală / Arie protejată