Pădurea Zăval

Pădurea Zăval


Address

Pădurea Zăval, România

Despre

Situl ROSCI0045 include rezervația naturală de interes botanic Pădurea Zăval, rezervație constituită prin Hotărârea de Guvern nr. 2151/2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone. Coordonatele centroidului rezervației natural Pădurea Zăval sunt: 230 51’44” Est și 430 49’39” Nord.

Pădurea Zăval este o pădure mixtă de luncă, cu specii de stejar, frasin și ulm (Habitat 91F0) acest tip de habitat include specii cu lemn de esență tare situate in albia majoră a râurilor, expuse regulat inundațiilor in perioada creșterii nivelului apei, sau in zone joase, expuse inundațiilor provocate de înălțarea apei freatice. Aceste păduri se dezvoltă pe depozite aluviale recente. În funcție de regimul hidric speciile lemnoase dominante aparțin genurilor Fraxinus, Ulmus sau Quercus cu un subarboret bine dezvoltat. (Gafta și colab., 2008 p.71). Tipul acesta de habitat se dezvoltă pe un sol bine drenat, rămâne ud intre inundări, dominanța unor anumite specii care caracterizează acest tip de habitat depinde de nivelul de apă (Fraxinus, Ulmus, Quercus). Aceste păduri formează mozaicuri de păduri pioniere in zonele joase ale râurilor. Pădurile ripariene din zonele mediteraneene sunt dominate de specii de Salix (Salix alba, S. fragilis) și diverse specii de plopi. Este un habitat ce apare adesea in conjuncție cu cel de tipul Alno- Padion. Ambele au o distribuție fragmentară. Pădurile ripariene de-a lungul râurilor mari din Europa corespund alianței Ulmenion minoris care din punct de vedere floristic și faunistic este un ecosistem foarte divers.

O mare parte din pădurea Zăval, la nord de DN55A este ocupată de plantații de plop care, cel mai probabil, au înlocuit speciile caracteristice habitatului. În partea sudică există, însă, o suprafață de pădure ripariană în stare foarte bună de conservare. Pădurea este străbătută de câteva canale de apă care au un statut temporar. Frasinii și stejarii din Pădurea Zăval au o vîrstă estimată mai mare de 80 de ani. Spre zona centrală a pădurii se poate observa o colonie de stârci cenușii.

Sursa: www.coridoruljiului.ro

Alte sugestii

Lacul Bistreț

Arie protejată

Rezervația naturală Balta Neagră

Arie protejată / Atracție naturală

Rezervația naturală Balta Lată

Arie protejată / Atracție naturală

Lacul Adunații de Geormane

Arie protejată / Atracție naturală

Pădurea Nisipuri

Arie protejată / Atracție naturală